Després de vàries setmanes de treball, el dimecres 30 de setembre s’ha constituït la associació CEDDD Catalunya. Una nova entitat de defensa de les persones amb discapacitat, dependència i gent gran que ve a sumar esforços al territori català.

Pel CEDDD Catalunya, les persones amb discapacitat, en situació de dependència i les persones grans, tenen dret a viure de forma autònoma i a ser incloses en la comunitat d’acord a la seva elecció o estil de vida. Per això han de comptar de forma estable amb els serveis i suports que els permetin viure, formar-se i treballar de forma autònoma.

El CEDDD és una associació oberta, diversa, transversal, plural i lliure que representa tot tipus d’entitats, associacions, fundacions, col·legis professionals, sindicats, patronals, centres especials de treball, centres d’educació especials, professionals i, en general, qualsevol persona o organisme, amb o sense ànim de lucre, que treballi per la discapacitat, la dependència i la gent gran.

Skip to content