Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Anna Feliu Moragues Secretària Comissió Drets Socials  Per part de CEDDD Catalunya: Ricard Lopez, president i Albert Campabadal, secretari, Sergio Pascual, tresorer S’ha destacat el gran problema de la limitació pressupostaria i com això afecta als drets socials de...
Reunió Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Reunió Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar el diputats:  Mònica Rios  (Presidenta de la Mesa de la Comissió de Drets Socials) Raúl Moreno Per part de CEDDD Catalunya: Ricard Lopez, president i Albert Campabadal, secretari Alguns temes especialment...

Convidem a les entitats del sector a formar part i fer seu aquest nou model i a les administracions catalanes a que aprofitin les sinèrgies resultants per tal de donar solució a les problemàtiques existents.

Una altra innovació que aporta el CEDDD és el canvi de paradigma en el model d’atenció a la dependència i la discapacitat que representa. Passem d’un model monetarista en que coexisteixen empreses, que maximitzen els beneficis, amb associacions, sense ànim de lucre...
Skip to content