CONSELLS SECTORIALS

¿QUÈ SÓN?

CEDDD catalunya promou la formació de grups de treball integrats per experts i professionals, tant d’entitats membres com de col·laboradors externs, amb interessos i activitats afins o complementàries. La seva finalitat és estimular l’intercanvi d’informació, fomentar la col·laboració, i desenvolupar nous projectes i propostes de treball en xarxa.

En l’actualitat hi ha en funcionament 6 consells sectorials :

    • Majors i Dependència 
    • accessibilitat Universal
    • ocupació
    • salut
    • educació
    • Infància i Família

OBJECTIUS

La missió dels consells sectorials CEDDD catalunya està en línia amb el compliment dels següents objectius:

    • Proposar i definir els models de societat de futur en els seus respectius àmbits. 
    •  Garantir els drets i l’atenció als col·lectius representats.
    • Visibilitzar i conscienciar tots els estaments socials de les realitats descrites.
    • Oferir protocols d’actuació i una protecció reforçada per als col·lectius representats; concloent amb un Llibre Blanc.
    • Incidir en l’àmbit polític i social per al canvi o millores que es demanen.

TREBALLEM PER LA COHESIÓ DELS QUE DEFENSEN LA IGUALTAT, LA INCLUSIÓ, LA QUALITAT EN L’ATENCIÓ I L’EFICIÈNCIA EN ELS SERVEIS

Skip to content