Una altra innovació que aporta el CEDDD és el canvi de paradigma en el model d’atenció a la dependència i la discapacitat que representa. Passem d’un model monetarista en que coexisteixen empreses, que maximitzen els beneficis, amb associacions, sense ànim de lucre però pràcticament limitades a la reivindicació i la representació davant de l’administració a un nou model de coexistència en que les empreses s’emmarquen dins l’economia social i adopten com a criteri la ètica, la inclusió, la qualitat i l’eficiència en els serveis i les associacions aportant expertesa, professionals especialitzats i persones beneficiàries.

En països petits, com el nostre, aquest model garanteix la sostenibilitat i la coherència dels serveis alhora que l’arrelament
territorial. El CEDDD Catalunya neix justament per capitalitzar aquest model global tot recollint les necessitats concretes a Catalunya i, de forma independent i lliure, gestionar-les amb les administracions Catalanes.

Skip to content