Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar el diputats: 

 • Mònica Rios  (Presidenta de la Mesa de la Comissió de Drets Socials)
 • Raúl Moreno

Per part de CEDDD Catalunya:

 • Ricard Lopez, president i Albert Campabadal, secretari

Alguns temes especialment destacats han estat:

 • Hi ha 4.000 persones amb discapacitat esperant una plaça en una residencia. 
 • Vida independent. Es va firmar el pla de xoc i a Catalunya li correspondrien 200 milions de euros. 
 • Noves lleis que ens recomanen estudiem i presentem esmenes, si procedeix:
  • Llei d’economia social (s’està acabant el text final). 
  • Llei del Tercer Sector.
  • Llei de Concertació.
  • Llei d’estrangeria.
Skip to content