MISSIÓ I VISIÓ

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ENS BENEFICIA A TOTA LA SOCIETAT

SOM AQUÍ PER ALS QUE VULGUIN FER REALITAT LA INCLUSIÓ

Les persones amb discapacitat i / o en situació de dependència i gent gran, tenen dret a viure de forma autònoma ia ser incloses en la comunitat d’acord a la seva elecció o estil de vida. Per a això han de comptar amb els serveis i suports que els permetin existir, formar-se i treballar de forma autònoma, a més d’una atenció sanitària adequada.

Així ho reconeix en el seu article 19 la ‘Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat’ de 2006, ratificada per Espanya el 2007. Segons el text, els Estats membres han de prendre les mesures efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d’aquest dret. Hauran assegurar especialment que puguin triar lloc de residència i amb qui viure, l’accés a l’assistència domiciliària i residencial, i posar a la seva disposició els serveis comunitaris en igualtat de condicions que la resta de la societat.

Un lideratge fort, compromès, apassionat i integrador formen part dels valors fundacionals d’aquest organisme.

CEDDD catalunya és l’associació més diversa, plural i lliure que representa qualsevol entitat, associació, fundació, col·legi professional, sindicat, patronal, centre especial de treball, centre d’educació especial, professional i, en general, qualsevol persona o organisme, amb o sense ànim de lucre, que tre

Skip to content