MANIFESTOS

QUÈ SON?

CEDDD catalunya promou la formació de grups de  treball  integrats per experts i professionals, tant d’entitats membres com de col·laboradors externs, amb interessos i activitats afins o complementàries. La seva finalitat és estimular l’intercanvi d’informació, fomentar la col·laboració i desenvolupar nous projectes i propostes de treball en xarxa.

En l’actualitat hi ha en funcionament  6 consells sectorials  :

    • Majors i Dependència 
    • Accessibilitat Universal
    • Ocupació
    • Salut
    • Educació
    • Infància i Família

OBJECTIUS

La missió dels consells sectorials CEDDD catalunya està en línia amb el compliment dels següents objectius:

    • Proposar i definir els models de societat de futur en els seus respectius àmbits. 
    •  Garantir els drets i l’atenció als col·lectius representats.
    • Visibilitzar i conscienciar tots els estaments socials de les realitats descrites.
    • Oferir protocols d’actuació i una protecció reforçada per als col·lectius representats; concloent amb un Llibre Blanc.
    • Incidir en l’àmbit polític i social per al canvi o millores que es demanen.

EL CEDDD Catalunya INFORMA I SENSIBILITZA SOBRE LA DISCAPACITAT I LA DEPENDÈNCIA, I DIFON LES ACTIVITATS DE SUPORT I DEFENSA QUE REALITZEN ELS SEUS ASSOCIATS

Skip to content