CEDDDS AUTONÒMICS

JUSTIFICACIÓ

Per tal de capilarizar la nostra activitat i recollir les necessitats concretes de cada CCAA, es constitueixen CEDDDs  autonòmics, alineats amb els objectius de l’ CEDDD nacional però independents i lliures per gestionar directament amb les administracions corresponents.  

CEDDDS

AUTONÒMICS

Des del mes de juliol de 2020, s’han constituït els següents:

       • CEDDD Castella i Lleó
       • CEDDD Andalusia
       • CEDDD Comunitat de Madrid
       • CEDDD Comunitat Valenciana
       • CEDDD Catalunya

OBJECTIUS

 • Representar directament i de la forma més propera a les entitats en els seus municipis. 
 • Aconseguir ser agents socials escoltats i amb poder decisori en la presa de mesures que ens competeixin en cada CCAA.
 • Compatibilitzar la missió de  CEDDD  amb les particularitats i necessitats de cada col·lectiu dins del seu CCAA.
Skip to content