entitats

PROMOVEM GRUPS DE TREBALL D’ENTITATS AMB FINS I ACTIVITATS SIMILARS O COMPLEMENTARIS

MEMBRES DE L’CEDDDcat

ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB SORDCEGUESA APSOCECAT

ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA: B1+B2+B3

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA PRIVADA

FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA (FEUSOC)

FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL  CATALÒNIA

UNIÓN DE TRABAJADORES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO – UTCEE

SUMEM

ACFAMES

AFAMMCA

Skip to content